โครงการเครื่องออกกำลังกาย

โครงการเครื่องออกกำลังกาย - เป็นโครงการที่สนับสนุนให้มีการใช้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะร่วมกันเพื่อให้ลูกบ้านและครอบครัวได้มีสุขภาพดี และเปิดโอกาสลูกบ้านได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น โดยจะติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะใกล้สระน้ำกลางหมู่บ้าน (อุปกรณ์ 6 ชิ้น งบประมาณ 90,000 บาท)

ชมภาพเครื่องออกกำลังทั้ง 6 ชนิด

คลิกที่ภาพ

 Last Updated (Sunday, 02 November 2014 21:56)